Oświadczenia majątkowe członków Zarządu KPUP Ekociech są dostępne na stronie:

http://bip.ciechocinek.pl/oswiadczenia-majatkowe-jednostek-organizacyjnych/