Informujemy, że miejscem publikacji sprawozdania finansowego KPUP Ekociech sp. z o.o., jest Repozytorium Dokumentów Finansowych na internetowym portalu Krajowego Rejestru Sądowego