Działalność główna

38, 11, Z, ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE

Pozostała działalność
35, 30, Z, WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
37, 00, Z, ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
38, 32, Z, ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH
43, 39, Z, WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
49, 41, Z, TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
47, 30, Z, SPRZEDAŻ PALIW STAŁYCH I GAZOWYCH
81, 29, Z, POZOSTAŁE SPRZĄTANIE
81, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
96, 03, Z, POGRZEBY I DZIAŁALNOŚĆ POKREWNA

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 30 marzec 2022 12:12 Administrator Systemu